تازه چه خبر؟

1-ما برای 20جون برای ملبورن بلیت رزرو کردیم

2-هر دم از این باغ بری میرسد    تازه تر از تازه تری میرسد

تر جمه فارسی:تاریخ مصاحبه برای 5شنبه 16 فروردین 90

حالا باز م همه پرسی وبلاگی

برم مصاحبه

نرم مصاحبه

هیچکدام

من خلم  یا که گلم

/ 0 نظر / 64 بازدید