تردید

بعد از 5/1 سال فرانسه خوندن خیلی سخته اگه بفهمی تلاشت بی فایده بوده .

من تصمیم گرفته بودم تا زمان مصاحبه کبک ویزای استرالیا رو تو پاس نزنم ولی همه بهم گفتن این کار ریسکش بالاست .

حالا ویزا تو پاس خورده و هنووووووووووووووووز زمان مصاحبه معلوم نیست .

نمیدونم برم مصاحبه یا نه فعلا سپردم به زمان.

جدول مقایسه استرالیا و نیوزلند و کانادا

موارد تفاوت نیوزلند

New Zealand

کانادا

Canada

استرالیا

Australia

رتبه برترین برای زندگی در جهان ۱۳  ۷ ۴ رتبه کیفیت زندگی در جهان ۱۶ ۱۰ ۶ رتبه کیفیت تحصیلات در جهان ۱۲  ۲  ۱۳ رتبه کیفیت خدمات بهداشتی در جهان ۷ ۷  ۳  رتبه تحرک اقتصادی در جهان ۲۵ ۱۱  ۶  رتبه محیط پایدار سیاسی در جهان ۴ ۱۰  ۹  بهداشت محیط ۹۸.۸% ۹۲.۸% ۹۱.۷% سرانه درآمد ۲۶.۸دلار ۴۲.۲ دلار ۴۳.۸ دلار مصرف سرانه ۱۹،۴۰۰ دلار ۲۷،۴۰۰ دلار ۳۱،۶۰۰ دلار بهره وری ۲۷،۳۰۰ دلار ۳۸،۴۰۰ دلار ۳۸،۸۰۰ دلار حداقل قیمت اجاره مسکن ۲۰۰ دلار ۳۵۰ دلار ۳۰۰ دلار حداقل حقوق ساعتی ۱۲.۷۵دلار ۸ دلار ۱۵ دلار نرخ بیکاری ۷.۳% ۸.۵% ۵.۷% فقر ۱.۹۹% ۱.۹۹% ۱.۹۹% درصد تفاوت بین فقیر و غنی - شاخص جینی ۳۶.۲% ۳۲.۶% ۳۵.۲% جرم جنایت ۱.۴% ۱.۶% ۱.۳% جمعیت کل ۴.۳۵۹.۱۳۱ ۳۳.۸۰۰.۰۰۰ ۲۲.۵۱۷.۵۲۳ جمعیت تحصیل کرده ۹۹% ۹۹% ۹۹% میانگین سالهای تحصیلی ۱۹ سال و ۵ ماه ۱۶ سال و ۹ ماه ۲۰ سال و ۵ ماه تفاوت بین زن و مرد - ۱ کمترین تفاوت ۰.۷۸۸ ۰.۷۲۰ ۰.۷۲۸ میانگین طول عمر ۷۳ سال ۷۳ سال ۷۴ سال تولید ناخالص داخلی - خدمات ۶۸.۲% ۶۶.۱۰% ۶۸.۳۶% تولید ناخالص داخلی - تولید ۲۳.۰۰% ۱۱.۴۱% ۱۶.۸۴% رتبه سهولت در راه اندازی کسب و کار ۲ ۸ ۹ میانگین زمان راه اندازی کسب و کار ۱ روز ۵ روز ۲ روز مشارکت مردم در ابراز عقاید - ۱ بیشترین ۱ ۱ ۱ مشارکت مردم در امور کشوری - ۱۰ بیشترین ۸.۸۹ ۷.۷۸ ۷.۸۷ پایداری سیاسی - ۱۰۰ بیشترین ۸۷.۵ ۸۷.۵ ۸۸.۵

منبع : روزنامه نیوزویک

/ 1 نظر / 32 بازدید
گلی

خیلی عالی بود.ممنون